ADANA’DA YENİ BİR OLUŞUM: ATAK A.Ş.

 

Bir şehrin insanlarının mutlu olması için neler gerekir? Ekonomik anlamda kent kendisine cevap veriyorsa, işsizlik oranı düşükse, sanatsal aktiviteler, gençlerin yaşam alanları ne kadar çoksa o kent insanı o kadar mutludur. Bu mutluluk karşılıklı sevgi ve saygıyı doğurduğu için şehir aynı zamanda huzurludur da. Adana ise son yıllarda ‘’sahipsiz şehir’’ lakabı takılan, insanlarının hep bir şey yapmak için konuştuğu ama yapamadığı bir kent konumunda. Birkaç yıldır şehirde yapılan etkinlikler; Portakal Çiçeği Karnavalı, Kebap Şalgam Festivali sayesinde kent olgusu tekrar canlanmaya başladı.

Son dönemlerde basından takip ettiğimiz üzere yakın zamanda ortaya çıkan yeni bir oluşum olan ATAK A.Ş.  oldukça heyecan verici.

 

Altınşehir Adana olarak ATAK A.Ş. nedir? Neler yapacak? Sorularına cevap almak ve siz okurlarımıza bilgi vermek amacı ile bir röportaj gerçekleştirdik.  Tam adı; Adana Tanıtım ve  Kalkınma A.Ş. olan ATAK A.Ş.,Adana Ticaret Odası’nın önderliğinde, Adana Ticaret Borsası, Adana Sanayi Odası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak girişimiyle kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Genel Müdürü ise Karnavalın kahramanlarından İlhami Günsel.

 

ATAK A.Ş. NASIL KURULDU?

Atila Menevşe; Adana’nın tanıtıma ihtiyaç duyduğunu çoktandır söylüyoruz. Yeterince tanıtılmıyor, potansiyeli var ama bunu bir türlü yansıtamıyor. Tanıtım olmazsa olmaz diye bir vurgumuz var. Bunun için bir şirket veya vakıf kuralım ve bu işleri yürütelim diye düşündük. Adana’nın en büyük ekonomi patronları Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanlarıyla bir araya geldik ve bu konuyu açtık. Herkes çok olumlu karşıladı. Sonuçta bir şirket kurulması konusunda karar verildi.

 

Tabi Adana’da üç seneden beri yükselen trendi olan Portakal Çiçeği Karnavalı var. Bu karnavalı yürüten Ali Haydar Bozkurt ve İlhami Günsel’e  de bu konuyu açtık. Onlar da beraber çalışabileceklerini ifade ettiler. Sonuçta onlarla beraber böyle bir şirket kurmaya karar verdik. İlk gündeme geldiğinde şirketin amacı sadece “tanıtım” olarak konuşuldu,fakat Adana için sinerji yaratma hedefiyle ve bir yerel kalkınma modeli oluşturmak amacıyla “kalkınma” maddesi ilave edildi. Şirketin adını Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. olarak belirledik, kısaca ATAK olarak ifade ediyoruz.

 

Kuruluş aşamasındayken şirketin lansmanını yaptık. Ulusal medyadan önemli gazete ve televizyonların ve yerel medyanın büyük desteğini gördük. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz.  Bundan sonra artık bizlere düşen görev bunu yaşatabilmek ve güzel örnekler ortaya koyup Adana’da bir şeyler yaptığımızı ispat edebilmektir. İlhami Bey de Genel Müdür olarak şirketin profesyonel yönetimini üstlendi.

 

NEDEN DÖRT KURULUŞ İLE KURULDU…

Karar mekanizmasının ve icranın profesyonelce işleyebilmesi için şirketi Adana’nın önde gelen dört meslek kuruluşunun ortaklığıyla kurduk. Ancak aktif proje paydaşlığı yöntemiyle birçok kurum ve kuruluşun içinde yer alacağı bir yapımız olacak. Bazı kurum ve kişiler, bu yapının daha geniş bir ortaklık platformunda kurulabileceği fikrini öne sürdüler. Ancak, kalabalık platformlarla ilgili Adana’da görüp yaşadığımız örnekler var. Profesyonel örnekleri de inceledik. Vakıf, platform, çok ortaklı ve eşit paylı şirket gibi yapılarda birçok sorunla karşılaşılıyor.  Kalabalık gruplar çok muvaffak olamıyor. Sonuçta bir yerde çok fazla ses varsa karar almakta zorlanıyorsunuz. Biz bu yüzden dört ana kuruluş ile kurmayı yeğledik. Az ortaklı ve doğru kurguyla çalışan şirketlerde hızlı karar alınır, ertesi gün uygulamaya konulabilir. Oysa diğer yapılarda karar alma süreçleri ve uygulamalar çok uzun zaman alabiliyor. Bu anlamda yapının az ortaklı olarak şirket kurulması çok doğru bir karardır. Bir de proje bazlı çalışacağız. Elimizde 8-10 tane proje başlığı var. Bu sene iki üç tanesini yapmaya çalışacağız. Her projede şehrin ilgili diğer kurumlarıyla çalışacağız. Örneğin bir projenin içinde belediye olması gerekiyorsa,  belediyelerle konuşup proje ortaklığı yapacağız. Tüm belediyelerle olumlu iletişim içindeyiz. Kamu kurumları, sivil toplumkuruluşları ve özel sektör kuruluşlarına da gidiyoruz. Projede olur musunuz diyoruz, onlar da desteklerini esirgemiyorlar. Yani bu projeleri bütünleşik bir akıl ve ruhla yapacağız. Tıpkı karnavalın işleyişindeki kurguda olduğu gibi çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Birçok proje paydaşı olacak, elde edilen başarı ve sonuç ATAK’a değil, proje paydaşlarına ait olacak…

 

 

OLUMSUZ ELEŞTİRİLER OLACAKTIR. NELER SÖYLEYECEKSİNİZ…

 

İlhami Günsel; Olumsuz ve gerçek dışı eleştiriler bize zaman kaybettirir. Adana’daki mevcut durumun temel sebebi,sübjektif davranış biçimi ve kişisel egolara dayanıyor. Bu duruma takılmadan ilerlemek gerekiyor. Bizim sloganımız “Adana İçin Hep Birlikte”…  İlerleme soruları düzleminde bir üçlü vardır. Kim-Ne-Nasıl. Biz “kim” sorusu ile pek ilgilenmiyoruz. Nasıl bir yöntemle neler yapılmalı diye bakıyoruz. Bu iki soruya cevap verdiğinizde, kim sorusunda da en doğru cevabı verebilecek noktada olursunuz.Şehrin geneline baktığımızda son dönemlerde pozitif bir hava var. ATAK’ın kurucusu dört meslek kuruluşu arasındaki olumlu iletişim, siyasi arenadaki Belediyeler ve Valimiz arasındaki olumlu iletişim çok cesaret verici şeyler. Bunlarla birlikte, altını çizerek ifade ediyorum, Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Adana halkının birliktelik ruhu ve topyekun elde ettiği başarı, ATAK işleyiş kurgusuna da ışık tutmaktadır. Projelerdeki hedefimiz Adana’nın kurum ve kuruluşlarına seyircilik yaptırmak değil, projelerde oyunculuk yaptırmaktır. Dolayısıyla şirket çok profesyonelce yönetilecek ama asıl işi Adana yapacak. Bizim işimiz bir tür hızlandırıcılık ve mentörlük olacak. Adana’nın kurum ve kuruluşlarının işlevlerini daha değerli hale getirme çabasında olacağız. Dolayısıyla alışılmışın dışında bir yöntem kullanacağız. Başarı getirmeyen yöntemleri ve davranış biçimlerini bırakmalıyız. Onun yerine başarı referansı olan yeni ve dinamik bir davranış biçimi içinde olacağız.

Adana’nın suyunu içen, havasını soluyan insanların tamamında ortak bir özellik var. O da el uzatıldığında kucak açmalarıdır… Yani yan bakmayıp düz bakarsanız ve elinizi samimiyetle uzatırsanız kucak açan bir yapı görüyorsunuz Adana’da. Yan baktığınızda ise sıkıntı oluyor. Dolayısıyla biz negatiflerle değil pozitiflerle ilgileneceğiz.

 

 

DEĞİŞKENLERİ DİNAMİK ŞEKİLDE YÖNETEN BİR YAPI

Stratejilerimiz ve kriterlerimiz var. Bir de beş senelik plan dahilinde belirlediğimiz 10 tane proje başlığı var. Öncelik ve olanak sırasına göre bu başlıkları değerlendireceğiz. Değişkenleri dinamik şekilde yöneteceğimiz bir yapı ile çalışacağız. Bunu da başaracağımızı net olarak söylüyorum. Adana’da kesinlikle istek, irade ve imkan var. ATAK bunu ortaya koyabilecek kurum ve kuruluşlarla orkestrasyon yapacak. Adana’da muazzam bir potansiyel var. Kentte sanayi, tarım ve ticaretten kültür, sanat ve spora kadar her alanda ilkler ve sağlam temeller var. Bu unsurları güçlendirip bugünkünden çok daha iyi bir noktaya geleceğine inancımız tam. Çünkü iletişimi doğru kurarsanız Adana’nın her şeyi başaracağına çok inanıyoruz.

 

Atila Menevşe; Adana 01 plakası ile en öndeki şehirdir. Daha önceki ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda daha önceki çıkardığı değerlerde göz önüne alınırsa 01 olmayı hak ediyor. Onun için ekonomik anlamda da kenti yükseltmek lazım.

 

Önümüzde bir Portakal Çiçeği Karnavalı örneği var, onun başarısı ve zaferi var. Bu örnekten yola çıkarak, Adana’nın ekonomisine yansıyacak sürdürülebilir işler yapmamız gerekiyor. Bunun için profesyonelce çalışan, tanıtım için sermayesi olan, doğru düşünecek ve davranacak bir ekip oluşturmak gerek. Bu açıdan Portakal Çiçeği Karnavalı’nı çok başarılı buluyoruz. İlhami Bey ile de bu yönüyle bir araya geldik. Şirket kar amaçlı olmayacak, Adana’ya kazandırmak için projeler gerçekleştirecek.

 

Adana ekonomik anlamda uzun süre zirvedeydi. Geçmişte Akbank ve Pamukbank burada vücut buldu. Birçok sanayi devi doğdu. Fakat ilk örnekleri çıkarabilmiş, ticaret ve sanayi anlamında güçlü bir şehirken,  maalesef son yıllarda diğer şehirler önümüze geçti.Bu üzücü bir durum. Adana’nın ekonomik sıralamada eski konumunu yakalamasını istiyoruz. Böyle bir algı var. ATAK buna vesile olacak, sinerji yaratıp kenti harekete geçirecek. Yoksa tek başına yapılabilecek şeyler değil bunlar. Burada girişimcilik ruhu var, önderlik ruhu var. Bunu öne çıkaracağız.

 

ATAK’IN AMACI VE MANİFESTOSU İSE ŞÖYLE;

 

ATAK, Adana’nın çok yönlü potansiyelinin daha verimli şekilde harekete geçirilmesi, somut ve sürdürülebilir projelerle ekonomiye fiili katma değer sağlanması hedefiyle kurulan bir yapıdır. Dünyadaki gelişmiş örneklerde olduğu gibi, hızlı karar almayı ve uygulamayı sağlamak için profesyonel yapıda verimli çalışmak üzere şirket statüsünde faaliyet gösterecektir.

 

ATAK, Devlet ve Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları ve bilumum diğer proje paydaşlarıyla işbirliği içinde, yurt içi - yurt dışı kaynaklara erişerek profesyonel yapıda çalışması tasarlanmıştır. 

Temel stratejimiz, Adana’nın “biz” anlayışıyla proje bazında hareket etmesi ve birlikte başarmasıdır. Projelerde elde edilen başarılı sonuçlarda daima proje paydaşları öne çıkartılacaktır. Bu stratejiyle hedefimiz, proje paydaşı olarak yer alan kurum ve kuruluşların

ekonomik gelişme potansiyeli üzerindeki mevcut etki ve rollerini daha değerli hale getirmektir.

 

Biri Adana’nın en önemli ticaret insanlarından Atila Menevşe, diğeri ise son yıllarda Adana’nın tanıtımı için yapılmış en güzel proje olan Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının kahramanlarından İlhami Günsel. Sohbete başlayınca, beş yıl önce Altınoran’ı kurarken yaptığımız konuşmalarımız aklıma geldi. Olumsuzluklara göğüs gererek, çatlak seslere aldırmadan manifestomuza uyacaktık. Biz Sanat Adana için Adana’dan Dünyaya şiarı ile yola çıkmıştık, onlar da Adana’nın kalkınması için somut işler yapma hedefindeler. Bize negatiflikleri aramıza almayacağız diyorduk, onlar da olumsuzluk çıkaracakları içimize almayacağız diyorlar. Biz çalışalım ve proje üretenleri sonuna kadar desteleyelim diyorduk, onlar daAdana’nın kalkınması için gelecek tüm projeleri destekleyeceğiz diyorlar.

 

Karnavalın yarattığı sinerji ve başarının sonucunda, tam da bıçak kemiğe dayandı derken, şehirdeki bu pozitif havayı gören ve doğru zamanda, doğru insanlar ile yola çıkılan ATAK A.Ş. ye destek verenlerin sayısı oldukça fazla. 

 

İlhami Günsel başarısız olma gibi bir lüksü olmadığını bilen, son derece profesyonel ve zeki hamlelerle bu şirketi hedeflerine götürebilecek bir insan. Arkasındaki kurumlar da ona tam destek. Bizim dileğimiz de Adana’nın kalkınması ve tanıtılması. Hepimiz üzerimize düşen görevleri bilerek bu amaç ile çalışmalıyız…

 

Nazan Gökkaya

 

 

 
Sayı 31 (Mart - Nisan 2016)

Bu yazı 4165 defa okundu.