EMDR Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İşleme

EMDR danışanda oluşan duygu, görüntü, ses, düşünce gibi duyumların yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırır.
Yaşanan travmatik olayı silmez flulaştırır.

 

EMDR 1987 yılında ilk Francine Shapiro tarafından keşfedilen ve geliştirilen bir tedavi tekniğidir.

EMDR danışanın geçmişle halleşmesini sağlar. Her kişinin hayatında irili ufaklı yaşadığı  travmaları (kendini kötü etkileyen olaylar) vardır.  Travmalarla ilgili olumsuz düşünceler oluşur. Bu olumsuz düşüncelerde kişinin şu andaki hayatını yönlendirir.

 

Geçmişte Yaşanan Kötü Olaylar Bugün Bizi Mutsuz Edebilir

Kişide korku, kaygı ya da acı veren olayları çağrıştıran durumlar yaşandığında, daha önce yaşanmış benzer duygular su yüzüne çıkmakta bu da kaçınma davranışına sebep olmaktadır. Nedenini bilemediğimiz sebepsiz korkular ve kaygılar bu tip geçmiş yaşantıların sonucunda oluşmuştur. Neden korktuğumuzu bilmeyiz ama korkuyoruzdur. Ve bu korku herhangi bir insanın yaşadığı korkudan daha büyük ve şiddetlidir. Çoğunlukla kişi sebebini anlayamadığı kaygı ve korkular yaşar.  Bu  içinde bulunduğu ortamla uyuşmayan orantısız bir korku ya da kaygıdır.  Ben değersizim - Ben önemsizim - Ben çaresizim - Ben çirkinim - Ben başarısızım - Ben sevilmeyen biriyim - gibi saplantılar oluşur. Bu düşünceler kişinin mutlu ve kaliteli yaşamasını engeller. Kişinin hayat standardını yükseltmesi için bütün bu düşünceleriyle halleşmesi gerekir.


Emdr Tedavisinin Amacı EMDR’ ın asıl amacı, kişinin tramvatik negatif deneyimi ile ilgili bilgiyi hızlı bir şekilde işlemesini ve yeniden yapılandırmasını sağlamaktır. Psikolojik sorunların hemen hemen hepsinde problem yaratan asıl  olayın kendinden çok, bu olayla ilgili duygu, görüntü, ses, düşünce gibi duyumlar sıkıntı yaratır. EMDR uygulanırken  danışandan sıkıntı veren sahne, düşünce, duygu ve beden duyumlarına odaklanması, bunların farkına varması istenilir.  Bu tedavi sonucunda geçmişte yaşanan olumsuz anının yeniden işlenmesi sağlanır. EMDR ile sadece danışanın hissettiği acının azalması değil, geçmişte yaşanılan tramvatik olayla ilgili yerleşmiş olan
olumsuz inancın yerini olumlu pozitif bir inanca bırakması sağlanır. ACIBADEM İLE HERKES İÇİN SAĞLIK

EMDR
Işık Hızında İyileşme Etkisi Gösterir
EMDR Psikoterapisi tek bir travma ile çalışıldığında  1-4 seans arasında sonuçlanabilmektedir. Daha karmaşık ve derin sorunlar ele alındığında psikoterapi süresi uzayabilir.

EMDR Nelere İyi Gelir
EMDR; taciz, savaş stresi, doğal afetler, çocukluk döneminde yaşanan ciddi olumsuz olaylar (taciz, küçük yaşta yaşanan ameliyat deneyimleri, fiziksel ve psikolojik şiddet),  panik bozukluk, fobi, performans kaygısı, yas (yakınların kaybı, ayrılık), madde bağımlılığı, kronik ağrı (migren), sınav kaygısı, ders başarısızlığı, obezite gibi daha birçok psikolojik problemin tedavisinde sıklıkla tercih edilen hızlı ve etkili bir yöntemdir.  EMDR ayrıca sorun alanın dışında da, motivasyon geliştirmesi performans artırma gibi yaşam kalitemizi olumlu şekilde değiştirecek alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Danışanlarda genelde  şöyle bir kaygı oluşuyor. “Ben unutmak istemiyorum” diyorlar.  Tam burada  konu etmek gerekir ki, EMDR danışanda oluşan duygu, görüntü, ses, düşünce gibi duyumların yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırır. Yaşanan travmatik olayı silmez flulaştırır.
Sayı 2 ( Mayıs - Haziran 2011 )

Bu yazı 5514 defa okundu.