DÜRÜSTLÜK ÜZERİNE

Eski Yunanda dürüstlüğün simgesi “Akasya” dır. Yunanca’daki Akasyanın etimolojik kökeni “Akakia” terimidir. Akakia ise “suçsuzluk” anlamına gelir. İnsana suç işlemeden sakınması ve “dürüst” olması gerektiğini anımsatır. Bunun içinde dürüst olmak gerekir. Dürüst olmak gerçekleri kabul etmektir. Herkes için aynı ilkeleri geçerli kılmaktır, her zaman ve her koşulda doğru bildiğinin yanında olmaktır dürüst olmak. Bu nedenlerden dolayı da dürüst olmak çok zor bir şeydir ve en başta cesur olmayı gerektirir.

Cesur olmadan dürüst olamazsınız. Çünkü dürüst olmak için yalnız kalmayı göze alabilmek gerekir. Çıkarlarından yoksun kalmayı göze alamazsan dürüst olamazsın. Dürüst olmak, bedeli çok ağır bir erdemdir. Ama zaten tüm bunlardan ötürü de çok değerlidir.

Her çıkar ekonomik çıkar değildir. Duygusal çıkarlar vardır, kendi üstünlüğünü kabul ettirmeye dayalı çıkarlar vardır.

İnsanı baştan çıkarıp dürüstlükten uzaklaştıran bu çıkarlar manzumesidir.

İnsan önce kendine karşı dürüst olmaktan vazgeçer. Sonra da buna uygun kılıflar hazırlar. “Koşullar” der, “Böyle yapmak gerekiyordu” der, “Sen işin içyüzünü bilmiyorsun” der, daha sıkışırsa karşısındakini suçlar, tehdit eder, saldırır. Ama ne yaparsa yapsın dürüst değildir. Gerçekleri kabul etmeye yanaşmaz. Dürüstlük ahlaksal zekânın birinci ilkesidir.

Ama bakınız dürüstlük insana neleri sağlar?

Öncelikle dürüstlük özdeğer yaratır. Kendinize değer vermeyi öğrenirsiniz.

Özdeğer kendine saygı duymayı yaratır, özsaygın olur.

Özdeğer ile Özsaygı da Özgüveni yaratır. Özgüven temelsiz böbürlenme değildir. Temelsiz böbürlenme değersizliğini örtmeye yarayan bir özgüven taklididir.

Özgüven, gerektiği zaman ortaya çıkan büyük bir güçtür. Ama işte özgüven de baba parasıyla, dayı desteğiyle oluşmaz.

Özgüven kişinin kendi bileğinin hakkıyla kazandığı bir erdemdir. Özgüven dürüstlüğün kişiye kazandırdığı bir armağandır.

Dürüstlük kişinin yaşamının temel taşı olursa

Kişi; hakkı olanı kazanır ki çok değerlidir.

Doğru olanı kazanır ki başını hep dik tutmayı sağlar.

Kendini kazanır ki en büyük kazançtır.

Doğru yerde durana doğru şeyler gelir.

Yaşamanın güzelliği bundan başka nedir ki?

İnsana da bu Yakışır.

 

Not: Bu Yazı Dr. Erdal Atabek’in “Dürüst Ol Çocuğum” kitabından esinlenerek ve yararlanılarak kaleme alınmıştır.
Sayı 12(Ocak - Şubat 2013)

Bu yazı 6280 defa okundu.