İmâr Plânı Kilitlenmesi -Yol ve Otopark Sorunları Bir kentleşme Karabasanıdır


Adana merkezde tıkanmış bir şehirdir.

Hem doğu-batı, hem de kuzey-güney yönlerinde kent trafiği tıkanmaktadır:

Turan Cemal Beriker Bulvarı (D-400) üzerinde açılan alt geçitler sorun çözmedi sorun oldu.

Seyhan Nehri geçişleri ise yeterli değil. Şehir merkezinde Çakmak, Cemal Gürsel, İnönü, Özler, Ali Münif, Abidin Paşa, Toros Caddeleri ile Atatürk, Gazipaşa, Ziyapaşa, Mücahitler, Evren ve Baraj Yolu Bulvarları hem trafik akışı, hem de otopark yetmezliği açısından birer bunalım odağına dönüştüler.

Otopark Yetmezliği Şehir Yaşamına Pranga Vurdu

Şehrimizi yönetmiş başkanlar ve meclis üyeleri hiç kusura bakmasınlar!

Yol ve otopark sorunundan onlar sorumludur. Çünkü “ Şehri tıkayacağım! “ diye adeta

Seslenen bir sorunu henüz büyümemişken çözmeyi düşünmediler.

Günü kurtarmaya dalıp çözümü ihmal ettiler.

Şimdi kucağımızda çözülmesi güç devasa boyutlar kazanmış bir sorun var.

O sorun yol ve otopark yetmezliğidir…

* * *

Sadece merkez Adana’da değil, imârlı gelişen kuzeyde bile; ne açık, ne de kapalı (katlı ) otopark yok.

Araçlar kaldırım üzerlerine, sokak aralarına, cadde ve bulvar kenarlarına park ediliyor!

Kaldırım insan içindir ama şehrimizde araçlar ve işgalci esnaf kullanıyor!

Apartmanların ise ne bodrumlarında ne de çevrelerinde otopark yok!

Oysa imar yasasına göre otopark yapmayan binalara iskân izni verilemezNe oldu; yap-sat müteahhitlerinden ve ruhsatlı binalardan tahsil edilen otopark paraları, nereye harcandı?

Nasrettin Hoca’nın kedi-ciğer fıkrasınadaki gibi bir hal söz konusu:

Belediyeler otopark paralarını tahsil etti iseler; nerede bu otoparklar?

Tahsil etmediyseler; neden görevlerini yapmadılar?”

Adana İşsizler Ordusu Başkenti

Adana işsizleriyle Türkiye birincisi.

Değerli okurlarım, “ Adana yatırım alıyor “ açıklamalarına itibar etmeyiniz. Yatırım istihdam üretilmesi demektir. Adana yatırım alıyorsa; işssizlik oranı niçin %20’lerde geziyor?

Niçin şehrimizde yüzbinlerce yeşil kartlı insan var?

Yoksulumuz az ise; neden devlet yardımı kömür yakılarak havamız zehirleniyor?

2011’de İŞ-KUR Adana’daki kayıtlı işsiz oranını %27 dolayında açıklamıştı. Bu oran kamuoyundan tepki çekince, aynı kurum, sadece bir yıl sonra işsizlik oranını %19 küsura revize etmişti…

Ne olmuştu da bir yıl gibi kısa sürede işsizlerin sayısı %8 oranında azalıvermişti!?

Azalma falan yoktu elbette. İstatistiki veriler bazen gerçeği göstereceğine örtmeye yarar!

Olan buydu…Adana yatırım almamıştı ki istihdam üretebilsin işsizi iş bulsun!

Büyükşehir Belediyesi Öncülüğünde Adana Destinasyonu Belirlenmelidir

Bir zamanlar Adana tarım ve tarıma dayalı sanayi ile kendine yetiyordu.

Peki şimdi kendine yetiyor mu? Elbette yetmiyor. Soralım:

 • Adana’nın, Merkezi Yönetim’in ( Hükümet’in) ve Yerel Yönetimlerin bütçe ve plânlarında yer alan, bir gelişme stratejisi var mıdır?

 • Mesela Adana’nın 25, 30 ya da 50 yıl sonra nereye varacağı belirlenmiş söz konusu hedefler Nâzım İmâr Plânı’na yansıtılmış mıdır?

Maalesef söz konusu çalışmalar yapılmış değil değerli okurlarım.

Plânlama ile ilgili her şey; Adanalıya sorulmadan, katılım platformlarının ( Sivil Toplum Kuruluşlarının) katkıları alınmadan, şehrin ihtiyaç ve beklentileri belirlenmeden adeta el yordamıyla yürütülmüş. Oysa yapılması gereken, Adana’nın nüfus artış hızı da dikkate alınarak güncel, kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaç ve hedeflerinin belirlenmesiydi…

Böyle bir çalışma nasıl ve kimlerin katılımıyla yapılır?

Kent dinamiklerinin katılacağı konferanslar, paneller, atölye alışmaları düzenlenir.

Elde edilen veriler uzman kurullar tarafından değeerlendirilir raporlanır, ilgili mercilere iletilir.

Organize etmek zor mudur? Hayır:

Böyle bir çalışma Büyükşehir ve Kent Konseyi organizesinde Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları katılımıyla kolayca gerçekleştirilebilir.

Bu çalışmaların sonucunda;

 • Adana ihtiyaçları ve sorunları belirlenir,

 • Çözüm önerileri alınır,

 • Katılımcı kurumlardaki bilgi birikimi paylaşılır,

 • Elde edilen veriler bir havuzda toplanır; benzerler birleştirilir, benimsenen hedefler karara bağlanır ortaya bir proje önerileri paketi çıkarılır. Böylece Adana Destinasyonu/ Adana’nın gelecekte varması istenen yer belirlenmiş olur.

Bu çalışmayı takiben, yani; Adana Destinasyonu kent dinamiklerinin mutabakatıyla belirlendikten sonra;

 • Adana İmâr Plânları uzmanlarca gözden geçirilir, eksikleri tamamlanır,

 • İmâr ihtilafları hakça formüllerle çözülür,

 • Yeni hedefler ve teşvikler plâna yansıtılır. Bundan sonra yapılması gereken ise; belirlenen hedeflere ulaşılması için el ve gönül birliğiyle yürütülecek çalışmalardır.

İmar Plânı’ndan Kaynaklanan Sorunlar Çözülmelidir

Değerli okurlarım bir büyükşehrin kentleşme anayasası o şehrin imâr plânıdır.

İmâr plânı günü ve geleceği doğru öngörememiş ise; o şehir iflah olmaz! Çünkü inşaat sektörü çalışmaz şehir yatırım alamaz.

Yatırım çekemeyen bir kent, istihdam üretebilir mi!? Üretemez. İşsizler ordusu oluşur. Suça eğilim artar, asayiş bozulur. Nefes alınabilen, huzur içinde yaşanabilen, işsizine iş imkânı yaratabilen bir kent istiyorsak; şehrimizin imâr plânı Adana ihtiyaçlarını karşılayabilen içerik ve düzeyde olmalıdır.

Adana İmâr Plânı Bine Yakın Dava İle Mahkemede

Soralım: Mevcut plân için iyidir, yeterlidir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. İyi ve yeterli olsa bine yakın dava açılır mıydı!?

Önceki dönemde yapılan imâr düzenlemesi sorun çözeceğine sorun üretti.

Oysa 2008’de yapılmış bir düzenleme zaten vardı. O düzenlemeye itirazlardan sadece altısı mahkemelerce kabul edilmişti.

Bugünki durum nedir derseniz: Yalnızca Milli Emlâk’ın açtığı dava sayısı 400…Altı yüze yaklaşan dava da vatandaşlarca açılmış.

“ Adana Niçin Plânlama Bekliyor “

Eğer; Seyhan Nehri geçişlerini yeterli buluyorsak…

Eğer; otopark sorunu yoktur, cadde ve bulvarlarımız yeterlidir diyebiliyorsak…

Eğer; şehrimizde işsizlik oranı düşüktür kanaatindeysek…

Eğer; mevcut imâr plânı yatırımları çekebiliyorsa…

Eğer; şehrimizdeki turizm potansiyeli harekete geçirildiyse

Eğer; şehrimizde alt yapı sorunu yoktur, sosyal kültürel alt yapı yeterlidir denilebiliyor ise…

Adana’nın mevcut imâr plânı yeterlidir iyidir diyebilir bu konuyu gündemden düşürebiliriz.

Tersi geçerli ise; imar ihtilaflarının çözülmesi gerekir.

Yerel yönetimlerin ve diğer ilgili tüm tarafların kollarını bir an önce sıvamaları çözüm üretmek için el ve güç birliği yapmaları gerekiyor.

* * *

Şeffaf, katılımcı bir süreç işletilmeli sonuç alıcı bir plânlama çalışması yapılmalıdır. Bu çalışma ile;

 • Mevcut plânın iyi ve yeterli olan yanları korunmalı, eksik yanları tamamlanmalıdır.

 • Şehrimizin en az 25 yıllık gelişim perspektifi öngörülmüş olmalıdır.

 • Hazırlanacak plân, devlet ve özel sektör yatırımlarını çekebilecek teşvikleri taşımalı, şehrimizin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflemelidir.

 • Kentsel dönüşüm alanları belirlenmelidir.

 • Tarım alanlarına yönelen yapılaşmayı durdurmalı, yeni yerleşim alanlarını – uydu kentler plânlayarak- belirlemelidir.

 • Şehir merkezinden başlamak üzere, tüm Adana’da, semt otoparkları ve kapalı semt pazarları yapılmak üzere yer altı ve yer üstü alanlar belirlenmelidir.

 • Şehir meydanları için alanlar belirlenmelidir.Adana Lobisi Hükümet’in Kapısını Çalmalıdır

Adanalılık dayanışması yaratılmalı, heyetler oluşturulup hükümetin kapısı çalınmalıdır.

Şehrin ne fese alabilmesi için Adana miletvekilleri, iktidar muhalif ayırımı yapmadan, birlikte hareket etmeli, öncü olmalıdırlar.

Bu birleşik hareket seçim öncesi yapılamaz ise;

Haziran 2015 seçimlerinden sonra bu girişim mutlaka organize edilmelidir.

Hükümet’ten;

 • Metronun Ulaştırma Bakanlığı’na Devri,

 • Hazine Garantili Büyükşehir Borçlarının Yapılandırılması,

 • Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin Desteklenmesi gibi ve benzeri müzmin sorunların çözümü ısrarla takip edilerek istenmelidir..

Bunlar yapılmaz ise; Adana’da çarpık kentleşme tırmanır işsizlik artmaya devam eder. Bir Adana sevdalısı olarak iyi niyetle hatırlatıyor ilgilileri uyarıyoruz. Çok güzel bir kentimiz var…Sahip çıkmayı bilmez isek yazık olur şehrimize ve insanlarımıza!..

Mevcut İmâr Plânı’na Göre Adana Ne Durumda: • Siyah renkli alanlar imarı kapalı alanlardır. Bu alanların imarı İmar Yasası 18 uygulaması ve mahkemelerin itirazlar üzerine verdiği iptal kararları sonucunda kapalı hale düşmüş bulunuyor.

 • Sarı renkli alanlar imar planı yapılan ve yapılacak olan alanlardır.

 • Turuncu renkli alanlar askeriye, üniversite, havaalanı, hipodrom ve mevcut büyük fabrika gibi tesislerin olduğu yerlerdir.

 • Beyaz renkli alanlar (mevcudun % 33’ü yani, yaklaşık 1/3 ‘ü oranındaki) imara açık alanlardır...

 • Ancak plan üzerinde açık gibi görünen bu alanların çoğu yapılaşmış mahallelerin, mevcut eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel tesislerin ve yeşil alanların bulunduğu yerlerdir.

 • Büyük parkları ve yerleşik dokuyu çıkardığımızda imar planında kağıt üzerinde yapılaşmaya açık görünen alanın %75’i pratikte imarlı yapılaşmaya kapalıdır.

Sonuç

 • Adana’nın mevcut imar planındaki yapılaşmaya açık alanların sadece % 8’i kullanılabilir durumdadır.

 • Yani yapılaşmaya uygun imarlı arsa darlığı vardır.

 • Bu durum, arsa fiyatlarının astronomik yükselmesine yol açmakta inşaat sektörünün önünü tıkamaktadır.

 
Sayı 25 (Mart - Nisan 2015)

Bu yazı 5029 defa okundu.