ADANA’NIN KÜLTÜREL HAFIZASI

Adana Sinema MüzesiBir kentin bugününü oluşturan şey, geçmişte atılan adımların oluşturduğu değerlerin, günümüze taşınmasıdır. Bugünkü davranış biçimimizden, ekonomik yapımıza kadar her şey geçmişin temelleri üzerine inşa edilmiştir.
Değerlerin yok olması veya bilinmemesi,  günümüzde başarı için atılan adımların önünde bir engeldir.
Bu yüzden kentsel başarının en önemli argümanlarından biri kentin hafızasının korunması, onun geleceğe aktarılmasının sağlanmasıdır.
Adana’nın -geç kalınmış olsa da- hafızasını koruyacak adımları atmış olması sevindiricidir.
Ancak sevindirici olmayan atılmış olan bu adımların, başta araştırmacılar tarafından  yeterince bilinmesinin sağlanmamış olmasıdır.
İsterseniz kentimizin hafızasını oluşturan oluşumlara kısaca bir göz atalım.

1.Adana Kent Kütüphanesi; Bu kütüphane; Adana ile ilgili yazılmış tüm kitaplar, bilimsel araştırmalar veya Adanalı  yazarların yazmış olduğu tüm kitapları toplamayı hedefler. Bunlar içinde Osmanlı Mahkeme Kararları veya hatıratlar da bulunmalıdır. Bunun için yayın hayatını takip etmeli ve kitap sayısını devamlı artırmalıdır.


2.Adana Gazete Arşivi; Bu arşiv 1928 yılından beri Adana’da çıkan günlük gazeteleri, herkesin ulaşacağı biçimde ve digital ortamda sunmayı amaçlar. Şuan Yeniadana, Türk Sözü, Yeni Adana, Hekimiyet-i Milliye, Akşam Postası, Bugün, Çukurova gibi gazetelerin tüm nüshaları digital ortama geçmiştir. Milliyet’in başta yerel sayfaları olmak üzere, 1960’dan beri tüm nüshaları arşivin bünyesindedir. Ancak arşiv digital ortama aktrılmayı beklemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet_Baltac_Fotograf_ve_Sinema_Tarihi_Mzesi-Mehmet_Baltac_History_of_Photography_and_Cinema_Museum

3.Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi; Müzede Sayın Baltacı’nın da arşivi dahil olmak üzere 19. Yüzyılının sonundan bu yana Adana Fotoğraflarını içeren bir arşivdir. S. Haluk Uygur Arşivi de buraya katılarak 10.000 fotoğrafa ulaşan bir Adana Koleksiyonu oluşmuştur. Eski veya günümüz Adana’sını araştıranlardan fotoğraf arayanlara karşılıksız hizmet veren bir kuruluştur.

4.Adana Sinema Müzesi; Müze kütüphanesi’nde 1890 yılından beri yayınlanmış ne kadar yerli fotoğraf kitabı varsa bulunmaktadır. Kütüphanede sinema kitabı da bulunmaktadır ancak yeni yayınların takip edilmesi de gerekir.
Müzenin film arşivinde ise yaklaşık 2500 yerli film bulunmaktadır. Ayrıca yerli sinemaya ait çok sayıda afiş, belge ve malzeme müzenin envanterindedir.


Kısaca Adana ile ilgili araştırma yapan kimseler bu kurumlara uğrayarak bir çok dökümana ulaşma şansına sahip olabilirler. Bu kurumların hepsi Büyükşehir Belediyesi Altınkoza AŞ. tarafından, dönemin duyarlı yöneticilerinin gayreti ile oluşturulmuştur.
Ancak tüm bu olumlu çabaların yanında söyleyecek bir kaç sözümüzü de söylemeden geçmemeliyiz;

  1. Kent kütüphanesi kurulduğu yıldan 2010 yılına kadar hızla gelişip, nitelik kazanmasına ragmen, bu yıldan sonra yeni kitap alınması durduğu gibi (ki bu konuda bütçe dahi ayrılmamıştır), bazı bağışçılar bağışladıkları kitapların raflardan kaybolduğunu iddia etmektedir.
  2. Gazete arşivine hâlâ online yoldan ulaşılamamaktadır. Var olan sistem geliştirilmemiştir. Milliyet arşivi hâlâ digital ortama girmemiştir.
  3. Çok değerli olan bu kurumların tanıtımı ve araştırmacılara duyurulması yeterli değildir.

 

 

 

 

IMG_3090

Son söz olarak bu arşivin kurulmasına önderlik eden Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ve  Altınkoza’nın o dönem yetkililerine bu kentin bir borcunun olduğu aşikardır. Ama aynı zamanda bu kurumların geliştirilmesi de bu dönem yöneticilerin kente borcu olmalıdır.
Sayı 11 (Kasım - Aralık 2012)

Bu yazı 5468 defa okundu.