Zulkarneyn Peygamber midir ? Yoksa Ulu Bir Kişi mi ?


ALPER TUNGA ZULKARNEYN Mİ ?

alper-tunga-destani
Kutsal kitabımız az sayıda tarihi kişilikten bahseder. Zulkarneyn peygamber midir ? Yoksa ulu birkişi mi ?

Kehf suresi ‘ Doğuya ve batıya ve iki sudde arasına seyahat edebilen, aşılmaz setler kurabilen, ilim irfan sahibi bir insandan bahseder.  

Zulkarneyn’in ülkemiz Gülnar Meydan kalesinde askeri garnizonu olan büyük bir Pers Akhamenid İmparatorluğu kuran Keyhüsrev-Kiros olduğu ‘Tevrat'ta, Ezra ve Daniel kitabında ‘Koreş’ denilen ünlünün Kiros - Keyhüsrev olduğu, Kiros’un doğuda ve batıda önemli askeri başarılar kazandığı, Kiros’un Zulkarneyn olduğu iddia edilmektedir. Kiros’a ait olduğuna inanılan Pazargat kabartmalarında iki boynuzlu bir kahraman görülmektedir. Diğer taraftan Yunanlıların Yunanca boynuz anlamına gelen ‘Keras’ kelimesinden Kiros’un geldiği ileri sürülmektedir. Keyhüsrev isminin birçok Selçuklu sultanına isim babalığı yaptığı da unutulmaması gereken bir diğer konudur.

   

Zulkarneyn'in ikinci adayı Büyük İskender’dir. Büyük İskender Siwa Vadisi'nde, Amon rahibiyle yaptığı gizli görüşme sonrasında, kendisini Asya'nın Fatihi Amon’un oğlu kabul etmiş, bunun göstergesi olarak da egemen olan Koç kültürünün atributü olarak koç boynuzuyla resmedilmiştir. İ.Ö. 11. Yy öncesinde Çatalhöyük- Anadolu’da kutsal hayvan boğayken, Mısır’da kutsal hayvan Apis boğasıydı. İ.Ö. 11. Yy öncesi boğa kültürü öylesine etkiliydi ki, boğa yetiştirmeye uygun olmayan Girit'te bile boğa kutsal hayvan olmuş ve ünlü ‘MinoTauros’ efsanesinde bir figür olarak ortaya çıkmıştır.

images11. Yy öncesinde değişen çevre iklim şartları, otların uzunluğu, Nil taşkınlarındaki farklılıklar, sosyal huzursuzluklar gibi nedenlerle bakımı biraz daha zor olan inek - boğa önemini yitirmiş, daha azla yetinen kısa otlardan karnını doyurabilen koyun - koç önem kazanmıştır. Bu nedenle Amon önem kazanmıştır. Amon'un işareti koçtur. İskender'in boynuzlu sikkeleri öylesine kabul görmüştür ki, ardılları krallar bile kendilerini boynuzlu olarak resmetmişlerdir.

 

İskender'in Pers ülkesinin fethinden sonra, önce doğuya ve kuzeye giderek İskitlerle savaşmış, kadın savaşçılarla ( Amazon ? ) anlaşma yaparak gücünü artırmış; Afganistan'a, Pakistan’a ve Hindistan'a gitmiş, pek çok İskender şehri kurmuştur( Kandahar – İskender ). Kurulan bu şehirlere saldıranlar kanımızca Ecüc Mecüclerdir. Ecüc Mecüclere karşı koyan cinler ise yabancı teknoloji sahibi insanlardır. 16. Yy minyatürlerindeki Ecüc Mecücler ve cinler gösterilmektedir.
Zulkarneyn’in İskender olduğuna dair iki güçlü şahit Osmanlılardan gelmektedir. 15. Yy’ın ünlü Türk Doktoru Şerafettin Sabuncu, Cerrahiyetül İlhaniyesi'nde bir doktordan bahsederken ‘ Aristides İskender – Zulkarneyn’ in doktoru demektedir. Ünlü haritacımız Piri Reis dünya haritasının beş numaralı dip notundan haritalarında İskenderi Zulkarneyn zamanında yaşamış olan bir haritacının eserinden ( Miletos’lu Hekataios yuvarlak dünya haritası ve üzerinde Asya - Avrupa vardı ) faydalandığını söylemektedir.

 sahnamede_alper_tunga


ZULKARNEYN BİLGE KAAN MI ?


Kehf suresiyle Orhun Yazıtlarındaki mealen “Gittiğim yerlerde güneşin kavurduğu, güneşin battığı son millete gittim. Onların arasında hüküm verdim. Sonra dünyanın öbür ucuna, güneşin doğduğu yere vardım. Orada bulduğum milleti boyunduruğum altına aldım. Birbirileriyle olan çekişmelerine son verdim. Ordumla Tengri buyruğu olarak adalet getirdim. Tengri buyruğu olarak bunları yaptım…” İle Kehf Suresi 86. Ayet: NİHAYET GÜNEŞİN BATTIĞI YERE VARINCA, ONU KARA BİR BALÇIKTA BATAR BULDU.
ONUN YANINDA ( ORADA ) BİR KAVME RASTLADI. BUNUN ÜZERİNE BİZ: EY ZÜLKARNEYN! ONLARA YA AZAP EDECEK VEYA HAKLARINDA İYİLİK ETME YOLUNU SEÇECEKSİN, DEDİK.

Metinler arasında benzerlikler açıktır.
Bilge Han eğer kendinden değil de komutanlarından birisi üzerinden bu eylemi gerçekleştirmişse bu metinler Alper Tunga'nın Zulkarneyn olduğunu vurgulayabilir.

 
Alper Tunga; Selçukluların 33 Atasından biri olarak sayılır. Yeraltındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşar. Yüz sütunla demir saray demir bakırı kullanan kişiliğine uymaktadır. Alpar ( Alper ) sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer.

alper_tunga_savaslari_sahnameYaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga'nın, Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divân-ı Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de, İran Destanı Şehnâme'nin kahramanlarından Efrasiyab ( Afrasyab )'la aynı kişi olduğu belirtilir. Şehname'ye göre İran - Turan Savaşları ( Ecüc Mecüclere karşı yapılan savaş ? ) sırasında Zaloğlu Rüstem ile giriştiği mücadele sırasında pusuya düşürülüp öldürülmüştür. Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagusu, Divân-ı Lügati't-Türk'ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verilmiştir.

 
Alper Tunga’nın Zulkarny ile olan olası ilintisi kısaca şöyledir;
 
* Orhun Anıtları'nda adının geçmesi, Orhun yazıtlarının Kehf suresine yakınlığı
* Bin demir direkli bir sarayda oturuyor oluşu, demire hükmettiğini göstermektedir
* Minyatür ve çizimlerde çift boynuzlu olarak resmedilmesi.
* Bilgeliği kahramanlığı iyiliği ile örnek bir insan olarak gösterilmesi


    Bahse konu kişiler dışında Zulkarneyn’in kim olduğu konusu halen tartışmalıdır.

           
    Sayı 19 ( Mart - Nisan 2014 )

    Bu yazı 9827 defa okundu.