Bunları Biliyor musunuz?

 

Adana İsminin Kaynağı

Adana’ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö. 1550’li yıllarda tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden Uru Adania yani Adana Bölgesi olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile, Adana ismi en az 3540 yıllık bir geçmişe sahiptir.

 

Churchill Adana’da

Dünya Savaşı sırasında (30 Ocak 1943) İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve İsmet İnönü, Adana’ya 23 kilometre uzaklıktaki Yenice’de biraraya gelmiştir. Toplantıda Churchill, Türkiye’nin müttefikler yanında II. Dünya Savaşı’na katılmasını istemiş, ancak İnönü bunu reddetmiştir. Tarihte bu zirvenin Adana Buluşması olarak bilinir.

Adana’nın Nüfusu

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen yardımlar ve başlayan endüstriyel yatırımlar ile büyüme trendine giren Adana’nın merkez nüfusu, 2009 yılı TÜİK verilerine göre 1.563.545 kişiye ulaşmıştır. Adana nüfusunun%87’si kentlerde, %13’ü ise köylerde yaşamaktadır

 

İlklerin, Teklerin, Enlerin Kenti

Yeri ve ismi değişmemek koşuluyla, dünyanın en eski şehridir Adana. Arkeolojik kalıntılarda adı geçen Adania ile, Antakya, İstanbul, Efes, Roma gibi eskilikleriyle ünlü şehirleri kıyaslarsanız, hemen aradaki 1000 yıllık farkı hissedebilirsiniz.

Şehir dünyanın en eskilerinden biri olunca, şehri oluşturan bina ve yapıtlarının da ona eşlik etmesi gerekir. Örneğin Seyhan Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan 7 köprünün en eskisi olan Taşköprü de “Dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü” ünvanına sahiptir.

Dünyanın Hipokrat tarafından kurulan ilk hastaneleri kabul edilen Aeskulapionlar’dan birinin, Adana il sınırları içinde olduğu örneğinden yola çıkarak, bir çok ilkin de Adana’da gerçekleştiği bilgisini iletebiliriz.

Adana aynı zamanda çok sayıda tekin de yaşandığı bir yerdir. Örneğin kentin sırtını dayadığı Toroslar, dünyada endemik (sadece o bölgede yaşayan)bitkilerin en fazla olduğu bölge olma özelliğini korur.

Kısacası Adana “İlkler’in, Tekler’in ve Enler’in Kenti” olarak bilinir. Adana’ya ait bu ilk,tek ve enlerin sayfalara sığmayacak kadar çoğaltılabilir.

 
Sayı 1 ( Mart - Nisan 2011 )

Bu yazı 5089 defa okundu.