Yaşanmışlığıyla Tarihi Adana Konakları

konaklar2

Apartman, site, residans derken giderek uzaklaşıyoruz en yakın akrabalarımızdan, ailemiz kadar sıcak komşuluklardan ve bu ortamı içinde barındıran, her biriayrı bir kişiliğe sahip el işçiliğiyle yapılmış evlerden, mahalle-lerden, şehirlerden... Tekdüze görünüş-lü, sadece satış kaygısı ile yapılıp içinde ve çevresinde yaşayanların, misafirlerin, yoldan gelip geçenlerin giderek daha az düşünüldüğü bir ortamda, “ev” tanımı da haliyle dört duvar ile çevrelenmiş bir “in-san ayıracı” işlevini görüyor.

 

Halbuki bu bakış açısıyla incelediğimiz-de, ortak ve yüksek bir kültür seviyesinin belirgin olduğu bazı yerleşim yerlerinde evlerin, insanları ayırmaktan daha çok bir arada tuttuğunu görebilmekteyiz. Bu özel-liği taşıyan (genelde de geçmişten bizlere miras kalan) mahallelerdeki yollar, çeşme-ler, ortak kullanım alanları ve doğal olarak evler de birlikte yaşamanın olumu yönle-rini en üst düzeye çıkarmak için özenle düşünülerek yapılmış. Diğer taraftan ise, sadece kullanım amaçlı olmadıklarını, es-tetik kaygıların da taşınarak inşa edildikle-rini hemen her birey görebilmektedir.

 

konaklar3

Bu bağlamda Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu bünyesindeki Ogün Burduroğlu Fotoröportaj Atölyesi, en yakınımızdaki güzel örneklerden birisi olan Tarihi Adana Konakları’nı fotoğ-raflamak ve geleceğe örnekler, ilhamlar aktarabilmek amacıyla yola çıktı. Eği-timlerle birlikte iki yıla yakın bir sü-rede hem evleri, hem evlerin özellikle de içindeki yaşanmışlığını, anılarını, özlemlerini kaydetmeye çalıştı. Kata-log haline getirilen fotoğraflar yetkili kişilere teslim edilirken sergi, kitap ve gösteri olarak da tüm halkımızın beğe-nisine sunuldu.
Sayı 10 (Eylül - Ekim 2012)

Bu yazı 3815 defa okundu.