Çerçeve Dışı Kareler

Bilindiği üzere Adana, Türkiye’de en fazla iç göç alan 8 ilden birisidir. Önceleri ekonomik açıdan Türkiye’nin 4. büyük ili olan Adana’nın bugün özellikle tarıma dayalı ekonomisi zayıflamıştır. Göç hareketlerinin artması ve ekonomik durumun olumsuz yansımaları en önce ve en fazla çocukları etkilemiştir. Son yıllarda risk altında yaşayan çocukların sayısının ve sorunlarının hızla arttığını görülmektedir. Bu koşullarda yaşayan çocuklar beslenme, eğitim, sağlık olanaklarından yoksun büyümekte; şiddete maruz kalmakta; suça karışmakta; hem kendi gelecekleri hem de toplum geleceği için tehdit oluşturmaktadır.

 

Bu çocuklar için yerel ve merkezi otoritelerce alınan tedbirler ve yürürlükteki yasalar, yasaların uygulanması yetersiz kalmaktadır.  Daha önemlisi toplumun büyük bir kesimi ve bazı otoriteler tarafından sorun ya tam olarak ciddiye alınmamakta ya da sorunun nedeni çocuklarmış gibi algılanmaktadır.  Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış olan Türkiye’de bu sözleşme hükümleri iyi bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Bu sebeple çocukların haklarını savunurken kullandıkları yöntemler arasında fotoğrafın araç olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla “Çerçeve Dışı Kareler (Çocuk Suçluluğuna, Çocuk Şiddetine Son)” projesi düşünülmüştür.

 

Bu projeyle farkındalık ve savunuculuk eğitimi alan çocukların fotoğraf ile birlikte kendileri gibi haklarını bilmeyenlere, haklarını tanıtmaları amaç edinilmiştir.

Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu projeyi; Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu ile Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği birlikte yürütmektedir. ÇUGİAD (Çukurova Genç İşadamları Derneği)’in destekçi olarak yer aldığı projede amaç toplumda duyarlılığı arttırmaktır.

Projenin Koordinatörlüğünü Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Fazilet Aksu, Sanat Danışmanlığını Dr. S. Haluk Uygur’un yürüttüğü projede, eğitmenliği Mehmet Emin Arıcı ve Nazan Gökkaya üstlenmiştir. Aynı zamanda projeye Altınoran Düşünce ve Sanat Platformundan birçok gönüllü eğitmen destek vemiştir. Dernek tarafından topluma kazandırmak amacıyla seçilen 10 dezavantajlı çocuğa 8 aylık fotoğraf ve farkındalık eğitimi verilmiştir.

 

Eğitim alan Çocuklar:

Aslan İlhan

Mehmet Şerif Demir

Taygun Kurtar

Ramazan Kolan

Dicle Turan

Ayşe Eliaçık

Kenan Kaya

Deniz Bozkurt

Gülistan Yıldız

Servet Bozkur
Sayı 8 (Mayıs - Haziran 2012)

Bu yazı 4296 defa okundu.